Fantasy-Spenning. Kjøp boka, Lysglimt på snø, serien, Liber Mundi.

Fantasy-Spenning,
Science Fiction,
Fremtidskrim,
Serien Liber Mundi,
Forfatter R.R. KileFantasy-Spenning, kjøp boka Lysglimt på snø.Fantasy-Litteratur. Den spennende handlinga foregår 7000 år frem i tid. Reikin opplever å få underlige meldinger fra sin kone. Hun er høygravid. Meldingene forteller ar hun har falt og har reist til legen. Da han kommer til legen viser det seg at hun ikke har vært der. Han begynner en leteaksjon etter henne. Det blir en dramatisk jakt.

.

Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy-Spenning, Serien Liber Mundi, 6, bok


  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy-litteratur. Da vår verden var ødelagt gikk en ung mann, som fortsatt var elev i videregående, ut i verden. Han forlot sitt hjem etter at han fant dem alle brutalt drept på gården der de bodde. I fire år gikk han gjennom helvetes forgård. Det var sult og død overalt, vanskelig å finne mat og vann. Mennesker drepte hverandre og ble endogtil kannibaler for å overleve. Rangnarok. Det hadde slått til, det som den norrøne mytologien hadde fortalt om.

Reinulf overlevde.

Han kom til et sted som var fruktbart over det man kan forestille seg. Det fantes ikke et menneske der, som en Edens hage. Stedet besto av to daler som han kalte Klosterdalen og Kildedalen. For å komme fra Klosterdalen til Kildedalen måtte du enten gå over høye fjell, eller du kunne ta deg gjennom ei hule. Han kom først til Klosterdalen, som ble kalt slik fordi det lå hus der og en bygning han tenkte seg måtte ha tilhørt et kloster.

I Kildedalen var det en kilde.

Den kastet vann i været som et springvann. Fra Dalene ble den nye verden bygd opp igjen, den verden serien Liber Mundi handler om. Folk knyttet hender og bygde, de forbrødrede hender, Klosterdalens merke. Kampen sto mellom de som ville bygge en fri verden med kjærligheten som fundament, og de som ville gjøre mennesker til slaver i et hierarkisk system med en hersker på toppen. De gode vant, de forbrødrede hender.

De bygde en verden der de ville gjøre alt for at et nytt Ragnarok ikke skulle bli mulig.

Derfor lagde de Planen. Der ble alt skrevet ned som den tidas mennesker mente var årsaken til at det hadde gått mot en katastrofe. Det ville bli forbudt i den nye verden. Ut fra Planen ble loven utformet med det mål at kjærlighet skulle være målet for all virksomhet i samfunnsinstitusjonene. Kjærlighet kan ikke kreves, alle vil ha den, men den må gis. Verdens idealer skulle tuftes på frihet.

Religion

Verdens undergang. Søsken hadde stått mot søsken, foreldre mot unger og omvendt, folk mot folk i meningsløse myrderier. Tanker rundt religion hadde splittet opp grupper av mennesker og startet grobunn for hat og segregering. Det ble besluttet at religion ikke lenger skulle ha noen plass i samfunnet. Det ble en privatsak. Unger skulle ikke forkynnes for og de skulle ikke lære om religion i skolen. I stedet skulle det fokuseres på selvutvikling.

Dalene hadde alt.

Verden hadde ingenting. Alt måtte bygges opp igjen. Dalene bidro, men de ga ikke den kompetanse de selv hadde ut til verden. Det ble bestemt at språket skulle være det samme overalt. Valget falt på engelsk som var det språk de fleste behersket. Det var stadige kamper mellom de som ville gjøre folk til slaver og impulsen fra Dalene. Da denne til slutt ble vunnet av frihetens folk, fortsatte de lange gjenoppbyggingsårene.

En åttende verdensdel ble opprettet, Konglomeratet.

I flateinnhold var denne like stor som resten av verdensdelene, men den besto kun av Dalene. Der levde folk som representerte hele verden. De som ikke hadde verv der, flyttet ut til den verdensdel forfedrene kom fra, for Konglomeratets oppgave var å holde fortida levende slik at det som hadde skjedd aldri skulle gjenta seg. Verdensdelene organiserte seg som de ville, men alt som gikk i mot Planen ble stanset.

Tida ble inndelt i de lange gjenoppbyggingsårene.

Deretter kom leveårene. De skulle avsluttes av endringsårene. Det var spådd at det da ville skje et nytt opprør. Da skulle den endelige kampen mellom Maktfolket og Frihetens folk, stå. Det er denne kampen serien Liber Mundi handler om. Dette er Fantasy-Litteratur, Science Fiction, spenning. Handlinga foregår 7000 år frem i tid. Unn deg litt spenning! Bli med på eventyr!


Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-FreFremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi
Fantasy-Spenning. Kilden forlag gir ut serien Liber Mundi, Forfatter R.R. Kile.
Fantasy-Spenning, Kilden Forlag gir ut Liber Mundi, verdensboka.


Neste bok i serien er under utarbeidelse og har tittelen Rundløper.
Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi, syvende bok i serien.
Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er stor leder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.


Unn deg litt spenning.  Bli med på flere eventyr.Fantasy-spenning, serien Liber Mundi. Forfatter R.R. KIie. Hun skriver også vers som kan finnes på bloggen.
Fantasy-Spenning, Vil du lese vers, trykk på bildet.

Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi, Fantasy