Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi, Kjøp KistepaktaNorsk Fantasy,
Serien Liber Mundi.
Norsk Science Fiction,
Spenningsbøker,
Fremtidskrim,
Norsk Fantasy forfatter, R.R. KileNorsk Fantasy, Kistepakta. I bok i serien Liber Mundi
Norsk Fantasy, Første bok i serien Liber Mundi


Bli med oss inn i denne verden av Norsk Fantasy

Kistepakta er første bok i serien, Liber Mundi. Reikin Jernstein, bokas hovedperson er i ferd med å avslutte videregående skole. På skoleavslutningen ser han jenta han er forelsket i sammen med klassens bølle. De har sex i gangen ved do. Han blir dypt rystet og greier ikke å forholde seg til flere taler, foreldre og kamerater så han løper til et tjern i skogen for å ta seg et bad. Der oppdager han et maltraktert lik uten øyne hengende i et tre. Han får sjokk og løper naken inn i skogen. Når han endelig kommer til seg selv kommer han på at han må kontakte folkevernet. Der møter han ingen effektivitet. Han opplever at de ikke tror ham, og de ber ham møte dem i skolegården. Reikin har løpt rett inn i skogen og aner ikke hvordan han skal finne tilbake til tjernet der han har etterlatt klærne sine.

Han finner ikke tilbake til skolen.

Det blir mørkt. Han gir opp og blir værende i skogen. Folkevernet tar seg til tjernet. De finner ingen død mann der. Ikke er det spor etter noen heller. Hans far frykter for hans liv. Etter at det blir skutt mot ham gjennom vinduet i huset der han bor, bestemmer faren, som er kisteverge, at han bør reise bort. Hendelsene eskalerer ut av alle proporsjoner. Ved det innledes endringsårene. Det er spådd at det vil bli en endelig krig mellom det gode og det onde. De onde er de som vil gjøre mennesker til slaver av sin vilje. De gode vil at mennesker skal leve i frihet, likhet og brorskap. Unn deg litt spenning. Bli med på denne kampen langt inn i fremtida et sted. Dette er en norsk Fantasy som handler om hele verden, hvordan vår verden fortsatt innvirker på deres og bestemmer hvordan folk lever sine liv.

Handlinga i serien finner sted 7000 år frem i tid.

Deres år null er sammenfallende med at vår verden har gått under i et Ragnarok av krig og ødeleggelser. Noen har overlevd på mirakuløst vis. De finner sammen og begynner å bygge verden opp igjen. Noen tilraner seg makt og vil gjøre seg til enerådende over ressurser og mennesker, et slavereir. De andre rekker hverandre hendene for å bygge alt opp igjen slik at det fryktelige som skjedde aldri skal skje igjen. De avslutter all religiøs virksomhet. Det blir til et personlig anliggende som ikke kan komme i veien for samarbeid og gjenoppbygging av noe bedre.

En åttende verdensdel opprettes, Konglomeratet.

Dit kommer det mennesker fra alle verdenshjørner for å ivareta de ulike verdensdelers behov. Det blir en veldig kamp mellom de som arbeider for likeverd og de som har gjort folk til slaver av sin vilje. Frihet, likhet og brorskap, blir til taktfaste paroler. De gode seirer. Verden bygges. I blant gjøres det opprør, men de er små og slås tilbake av folkevernet som har som oppgave å sørge for at noe lignende aldri skal skje igjen.

Men det er en spådom i befolkninga.

En dag skal det fødes en mann, en kistebærer. Ved det initieres endringsårene. Da skal kampen blusse opp igjen. De onde og de gode står mot hverandre, de som vil gjøre verden til en slavereir med en hersker på toppen, og de som vil ha er verden av likeverd. Bli med på denne kampen om verdens skjebne.Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi. Bøkenes verden, der mennesker kan oppleve en utvidet virkelighet. Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile.
Norsk Fantasy. Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile.

Norsk Fantasy Forfatter R.R. Kile, Norsk Fantasy, Science Fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim.

Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile