Norsk Fantasy, Kilden ForlagNorsk Fantasy,
Norsk Science Fiction
Norske Spenningsbøker
Fremtidskrim
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper


Kilden forlag gir ut den norske fantasyserien Liber Mundi.Vår verden har brutt sammen i et Ragnarok av vold og ødeleggelser. Overlevende står skulder ved skulder i elendighet og bygger nye samfunn. Slik starter det nye år null. Det er veldige kamper mellom dem som kjemper for makt for seg selv, og dem som vil hindre en gjentagelse av katastrofen.

Det blir laget en plan som skal forhindre at det kan skje igjen

Den nye loven tuftes på planen og er lik for alle. Det lages ei kistepakt som en ekstra forsikring for at menneskeheten denne gang skal nå verdensmålet, ei jord som er gjennomtrengt av kjærlighet.

Den skjøre gjenoppbygginga trenger at det tas grep for at planen skal kunne virkeliggjøres. En åttende verdensdel, Konglomeratet, opprettes. Et kistevergekorps dannes og har sitt hovedsete der. Syv kister voktes av syv kistevoktere.

serien tar oss med inn i fremtida der en gigantisk kamp mellom det gode og det onde finner sted,


Til nå har 6 bøker utkommet:Kistepakta kom ut i desember 2018.

Alene kom ut i juni 2019.

Ei løvinnes hjerte kom ut i august 2020.

Vi sank i hav kom ut i desember 2020

Lysglimt på snø kom ut i januar 2023

Den røde steinen kom ut i mars 2023
Fantasy, Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Norsk FantasyNorsk Fantasy, Den røde steinen
Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper

Konglomeratet vil aldri få fred for opprørerne så lenge de har klonene boende hos seg. De vet det alle, men det er ingenting de kan gjøre med det. Men som Reikin leser i kista, så ville det ikke ha hjulpet om de ikke var der, om de ikke var blitt skapt en gang, for endringsårene ville ha kommet uansett. Opprørerne vil ha verdensherredømmet. De står til kamp mot det bestående, vil ha endring, og de forstår ikke at endringen ikke vil bli til det bedre.

Igjen har de kommet seg inn i Konglomeratet. Ved trusler og vold tiltvinger de seg adressene til Reikin og klonene. Livia, Reikins kone, venter tvillinger. Det verst tenkelige skjer. Det er ikke til å bære for noen. Reikin tvinges til å stå oppreist, finne løsninger. Konglomeratet jobber for at tvillingene skal ha det bra.

En dramatisk kamp begynner. Bli med på eventyr. Det står om å redde verden.

Aldri har Reikin blitt satt sånn på prøve.


Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi

Norsk Fantasy, Lysglimt på snø
Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper

Konglomeratet har vært utsatt for 3 opprør på 8 år. Målet for opprørerne er verdensherredømmet. For rundt 4 år siden ble 3 kloner, barn, befridd fra et opprørssted. Den eldste gutten er 10 år. Disse er opprørernes mest ønskede slik også hovedpersonen er, kistebæreren, Reikin Jernstein. 10 åringen er personen som var leder for opprøret, Magnom Skarpsnos, klone. Hans far er død, drept av sin eneggede tvillingbror Hendi, el- råd i Konglomeratet. Gutten har derfor også samme genetiske utrustning som sin onkel. Gutten bor nå hos ham.

Reikin og Livia har flyttet fra Konglomeratet til Reikins barndomshjem, Liljedalen. Livia er høygravid. Hun sender underlige meldinger til Reikin, mens han er på rådsmøtet. Han ber derfor om møtefritak og reiser hjem. Der møter det ham et uhyggelig syn. Det blir en dramatisk og vill jakt, en kamp på liv og død. Bli med på eventyr. De har bygd en verden det er verdt å forsvare langt der inn i fremtida et sted.

Denne fremtida 7000 år frem i tid, har skapt et samfunn der religion ikke er viktig.

Ingen legger merke til eller snakker om hudfarge. Alle har lik lønn og alle er like mye verdt, selv om folk har ulike arbeidsoppgaver og ulik beslutningshjemmel.
Norsk Fantasy, Vi sank i hav.

Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Norsk Fantasy, fjerde bok i serien Liber Mundi

Fjellvokterne har eksperimentert med organdyrking og kloning i en protest mot forbudet i verden. Konglomeratet kom over en slik opprørscelle, og har tatt disse ungene med seg hjem. To av disse vokser opp hos slektninger, men den tredje klonen har man ikke klart å finne opphavet til.

Ungene er sterkt ønsket av opprørerne, og en dag tar en av dem seg inn i Konglomeratet ved å utnytte Peddis kunnskapstørst om temaet. Ved å true hans nyfødte sønn på livet, får de med seg Reikin, Peddi og Peddis kone, samt ungene, ut av Konglomeratet.

Reikin kan for all del ikke tillate at noe skjer med spedbarnet. Han planlegger for flukt, men det viser seg å bli svært krevende.

Opprørerne har lagt en strategi der det angivelige skipet de har fløyet, styrter og brenner opp.

Alle antas døde da deres DNA er etterlatt på styrtstedet.

Reikin må finne en utvei for å redde dem alle. Selv er han opprørernes mest ønskede, ikke levende, men død, så dette er en kamp for livet.

Unn deg litt spenning! Bli med på eventyr langt inn i fremtida et sted.Bøkene tilbyr ei reise i fantasiens verden. Hvordan skal vi gjøre jorda til et godt sted for alle? Det er mer enn en fantasi, men en mulighet, en fremtidsrettet tenkning. Norsk Fantasy, Spenning, Fremtidskrim, Science Fiction i ett.


Fantasy, Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Norsk Fantasy, Norsk Science fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim, Forfatter R.R. Kile
Norsk Fantasy, Ei Løvinnes hjerte


Fiksjon-Spenning, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen.. Neste bok er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Fiksjon-Spenning, Ei løvinnes hjerte, Serien Liber Mundi
I denne tredje bok i Fantasyserien, tar Reikin, Kobin og Livia alle tre utdannelse som folkverger under Konglomeratets- ledelse. Etter et opphold i Viken, nekter Kobin å reise tilbake til Konglomeratet da han har truffet ei jente. Hennes mor har ikke latt høre fra seg på lenge, og Kobin overtaler Reikin og Livia til å stille opp med utstyr fra Konglomeratet uten at noen er informert om det. Han vil bistå med å lete.

Jenta kommer ikke til en avtale. Kobin leiter etter henne uten å finne henne, og han bryter seg inn i huset hennes som er totalt rasert. Han ber Reikin og Livia om hjelp, men da de kommer er han sporløst forsvunnet.


Hendelser eskalerer.

Er Kobin med på det eller er han et offer? Dette spørsmålet plager Konglomeraterne gjennom flere dager av leting.


Unn deg litt spenning! Bli med på jakta langt inne i fremtida et sted!


Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-FreFremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi


Norsk Fantasy, Alene

Fiksjon-Spenning, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen.. Neste bok er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Fiksjon-Spenning, Serien Liber Mundi, AleneI denne andre boka i Fantasyserien Liber Mundi, har Reikin Jernstein ei uke fri fra studiene. Siden kjæresten, Livia, har veninnehelg bestemmer han seg for å stoppe i Urleiven. Han får øye på tre løver, og hotellreommet han har bestilt, avbestilles. Der bygger han en leir og slår seg ned sammen med hesten sin, Saira. Reikin tror løvinnene har fått unger og ser frem til å studere store kattedyr i sitt naturlige habitat.

Hannløven brøler i samme øyeblikk som Demningen over dem, brister. Vannet flommer nedover. Det gjelder å redde livet, for Luftskipet starter ikke, og Reikin haster ut der han kaster seg på ryggen til Saira. De sprengrir for å redde livet. Reikin starter beltet, men det svikter også. Nå gjelder det. Hest og rytter må opp i høyden for ikke å bli tatt av vannmassene.

Ved dette starter den dramatiske handlinga, en kamp mellom dem som vil endre verden og dem som vil bevare den slik den er.

Å fly med på fantasiens vinger.Dette er både Norsk Fantasy, Fremtidskrim, Spenning og Science Fiction, så unn deg litt spenning, og bli med videre inn i endringsårene, der den endelige kampen mellom det gode og det onde finner sted.


Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi, Fantasy

Norsk Fantasy, Kistepakta.
Norsk Fantasy. 2. bok i serien Liber Mundi.
Norsk Fantasy. Første bok i serien Liber Mundi
I denne første boka i fantasyserien, Liber Mundi blir en kistebærer født inn i en kistevokterfamilie. Kistebærere har en viktig rolle å fylle i sin samtid. Bokas hovedperson er Reikin Jernstein, og hans far er kistevokter.

Reikin oppdager en død mann i et tre og melder fra til folkevernet. Da de kommer, er liket borte. Han utsettes for et mordforsøk.

Hendelser eskalerer. Plutselig befinner han seg i sentrum av begivenhetene. Verden slik han kjenner den blir aldri den samme igjen. Vi befinner oss langt inn i fremtida et sted. Det går mot en endelig kamp mellom det gode og det onde. De onde er de som vil gjøre mennesker til slaver av sin vilje, mens de gode er de som vil leve i frihet, ta vare på folk og fortsette å bygge et samfunn på kjærlighetens grunnpilar.


 Dette er Norsk Fantasy og fremtidskrim, Unn deg litt spenning!


Du er velkommen til å bli med på et halsbrekkende eventyr.

Serien Liber Mundi, Fantasy

Neste bok i serien er under utarbeidelse.
Den har arbeidstittel Rundløper.Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fiksjon-Spenning, Serien Liber Mundi, Den røde steinen.
.

Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er storleder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter, viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.

Norsk Fantasy, Science Fiction, spenningsbøker og Fremtidskrim. Forfatter R.R. Kile