Fantasy-Spenning, Serien Liber Mundi, Kjøp Kistepakta.


Fantasy-Spenning
Serien Liber Mundi.
Norsk Science Fiction,
Spenningsbøker,
Fremtidskrim,
Norsk Fantasy forfatter, R.R. Kile Fantasy-Spenning,  Kistepakta. I bok i serien Liber Mundi, Science Fiction, Fremtidskrim. Forfatter R.R. Kile.
Fantasy,-Spenning, Første bok i serien Liber Mundi
Fantasy-spenning, Serien Liber Mundi, KIstepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø.  Norsk Fantasy forfatter R.R:.Kile.
Fantasy-Spenning, Serien Liber Mundi.

Fantasy-Spenning, bli med oss inn i denne verden av Norsk Fantasy

Fantasy-Spenning, Kistepakta er første bok i serien, Liber Mundi. Reikin Jernstein, bokas hovedperson er i ferd med å avslutte videregående skole. På skoleavslutningen ser han jenta han er forelsket i sammen med klassens bølle. De har sex i gangen ved do. Han blir dypt rystet og greier ikke å forholde seg til flere taler, foreldre og kamerater så han løper til et tjern i skogen for å ta seg et bad. Der oppdager han et maltraktert lik uten øyne hengende i et tre. Han får sjokk og løper naken inn i skogen. Når han endelig kommer til seg selv kommer han på at han må kontakte folkevernet. Der møter han ingen effektivitet. Han opplever at de ikke tror ham, og de ber ham møte dem i skolegården. Reikin har løpt rett inn i skogen og aner ikke hvordan han skal finne tilbake til tjernet der han har etterlatt klærne sine.

Han finner ikke tilbake til skolen.

Det blir mørkt. Han gir opp og blir værende i skogen. Folkevernet tar seg til tjernet. De finner ingen død mann der. Ikke er det spor etter noen heller. Hans far frykter for hans liv. Etter at det blir skutt mot ham gjennom vinduet i huset der han bor, bestemmer faren, som er kisteverge, at han bør reise bort. Hendelsene eskalerer ut av alle proporsjoner. Ved det innledes endringsårene. Det er spådd at det vil bli en endelig krig mellom det gode og det onde. De onde er de som vil gjøre mennesker til slaver av sin vilje. De gode vil at mennesker skal leve i frihet, likhet og brorskap. Unn deg litt spenning. Bli med på denne kampen langt inn i fremtida et sted. Dette er en norsk Fantasy som handler om hele verden, hvordan vår verden fortsatt innvirker på deres og bestemmer hvordan folk lever sine liv.

Handlinga i serien finner sted 7000 år frem i tid.

Deres år null er sammenfallende med at vår verden har gått under i et Ragnarok av krig og ødeleggelser. Noen har overlevd på mirakuløst vis. De finner sammen og begynner å bygge verden opp igjen. Noen tilraner seg makt og vil gjøre seg til enerådende over ressurser og mennesker, et slavereir. De andre rekker hverandre hendene for å bygge alt opp igjen slik at det fryktelige som skjedde aldri skal skje igjen. De avslutter all religiøs virksomhet. Det blir til et personlig anliggende som ikke kan komme i veien for samarbeid og gjenoppbygging av noe bedre.

En åttende verdensdel opprettes, Konglomeratet.

Dit kommer det mennesker fra alle verdenshjørner for å ivareta de ulike verdensdelers behov. Det blir en veldig kamp mellom de som arbeider for likeverd og de som har gjort folk til slaver av sin vilje. Frihet, likhet og brorskap, blir til taktfaste paroler. De gode seirer. Verden bygges. I blant gjøres det opprør, men de er små og slås tilbake av folkevernet som har som oppgave å sørge for at noe lignende aldri skal skje igjen.

Men det er en spådom i befolkninga.

En dag skal det fødes en mann, en kistebærer. Ved det initieres endringsårene. Da skal kampen blusse opp igjen. De onde og de gode står mot hverandre, de som vil gjøre verden til en slavereir med en hersker på toppen, og de som vil ha er verden av likeverd. Bli med på denne kampen om verdens skjebne.Vers, Norsk Fantasy-Spenning, Serien Liber Mundi. Bøkenes verden, der mennesker kan oppleve en utvidet virkelighet. Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile.
Vers, Norsk Fantasy-Spenning. Vil du lese flere vers, klikk på bildet!
Norsk Fantasy-Spenning, Serien Liber Mundi. Bøkenes verden, der mennesker kan oppleve en utvidet virkelighet. Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile.
Serien Liber Mundi

Fantasy Forfatter R.R. Kile, Fantasy-Spenning, Norsk Fantasy, Science Fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim.


Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile

Femte bok i serien er under utarbeidelse under tittelen, Lysglimt på snø.
Femte bok i serien er under utarbeidelse, Lysglimt i snø. Fantasy Forfatter R.R. Kile, Fantasy-Spenning, Norsk Fantasy, Science Fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim.
Femte bok i serien er under utarbeidelse, Lysglimt i snø.


Reikin og Livia har flyttet til Liljedalen, Reikins barndomshjem. Ordelia, husholderen og Grolin, gartneren, har flyttet sammen med dem. De er lykkelige. Livia venter barn. Nedkomstdagen nærmer seg. Reikin reiser til Konglomeratet på Rådsmøte alene.

Reikin mottar en melding om at hun drar til legen siden hun føler seg uvel. Under en pause kontakter han henne. Hun svarer ikke. Han skriver en melding for å får vite om han bør komme hjem. Hun svarer ikke.

Reikin vil ha med seg ei jordmor fra Konglomeratet for å bistå under fødselen. Han arrangerer for det, før han reiser hjem. Mens han driver og fikser sjekker han displayet. Ingen svar. Han kontakter henne. Denne gangen svarer hun, men det er et underlig svar. Hun har falt og mener at hun trenger en lege. Hun avslutter. Han kontakter henne igjen. Denne gangen svarer hun ikke

Reikin spør Grolin hvorfor han ikke har kjørt Livia til legen. Han får ikke svar. Det tikker inn en underlig melding fra Livia. Han spør om barnet har det bra. Hun skriver ja.

Reikin reiser hjem. Da han kommer til sykehuset får han vite at det ikke har vært noen Livia Jernstein der i dag. Hun er ikke satt opp med time før om en uke. Nå blir han skikkelig redd. Hendelser eskalerer. Det utvikler seg dramatisk. Ingen aner hvor Livia er. De må finne henne.

Da er det bare å se frem til fortsettelsen.


Norsk-Fantasy-Litteratur, norsk science Fiction, Spenning. Serien Liber Mundi,
Fantasy Forfatter R.R. Kile, Fantasy-Spenning, Norsk Fantasy, Science Fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim.


Fantasy-Spenning, Randi du skriver en serie om en verden langt inn i fremtida, er det mulig å spørre hvorfor?

Spørsmålet er veldig vanskelig å besvare. Vi lever i en verden som blir stadig kaldere, vi tar mindre vare på hverandre, tonen i So Me hardner til. Folk krenkes for et godt ord. Det er blitt et meningshysteri. Enten mener du som meg eller så er du i mot meg. Sannheten i handlingsrekker later ikke til å ha noen plass. I tillegg har du krig mange steder i verden. Terror truer overalt. Det har i mange år vært mulig å tenke seg en verdens undergang. Det interessante er da hvordan verden skal bygges opp igjen. Ved å skape en verden så langt frem i tid, opplever jeg å kunne speile vår verden. Ved det håper jeg å vekke folk. Det er vårt ansvar å skape fornuftige endringer i måten vi lever på. I min serie har den norrøne mytologiens fremtidsspådom blitt sann. Som sivilisasjon endte vi i et Ragnarok.


Hvordan skal vi hindre å havne i en slik situasjon?

Kjærligheten må få en større plass i samfunnsoppbyggingen. Vi må ta vare på folk, gjøre det nødvendige så folk får gode liv, kan utvikle seg til de beste versjoner av seg selv. Vi må ikke mobbe, skjelle hverandre ut, kalle hverandre navn, men løfte hverandre opp. I stedet for å være opptatt av betydningen av det vi selv skal si, bør vi oppøve evnen til å lytte til andre med interesse.

Du sier at ved å legge handlingen i serien langt frem i tid blir det mulig å speile vår verden. Hvordan er det mulig når den verden du skildrer ligger så langt inn i fremtida?

Jeg håper at det blir mulig ved hjelp av premissene i fortellinga. Verden ble katastrofalt ødelagt. Noen mennesker overlevde og sto skulder ved skulder for å bygge verden opp igjen. De lovet seg selv at det som skjedde aldri skulle få skje igjen. For å hindre det laget de en Plan tuftet på det de mente var grunnen til at det hadde endt så katastrofalt galt. På det grunnlag lagde de loven, en lov som gjelder for alle verdensdeler. Det ble et mål at ikke noe skulle glemmes. Spesielt en verdensdel, den åttende, fikk i oppgave å bevare fortida og bringe den inn i fremtida så den aldri skulle bli glemt. Det var Konglomeratet, verdensdelen som inneholder en flik av alle.

Hvilke aldersgruppe vil di si at serien passer for?

Alle. Jorda er vårt hjem. Vi bør gjøre oss tanker om hvordan vi skal ta vare på den. Jeg vil ønske alle som bestemmer seg til å følge serien god reise. Lykke til!