Fiksjon-Spenning, kjøp den røde steinen, serien Liber Mundi.Fiksjon Spenning,
Norsk Fantasy,
Science Fiction,
Fremtidskrim,
Norsk Fantasy forfatter R.R. Kile

Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Fiksjon-Spenning, Serien Liber Mundi, Den røde steinen.
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper

Fiksjon-Spenning. Hva vil du med denne boka, Randi?Det er ei bok der det verste som kan skje et menneske skjer? Det handler om å overleve, om å fortsette og gjøre det rette, bekjempe ondskap uten selv å bli ond, å greie å stå på beins selv når livsgrunnlaget ditt sklir unna. Ikke noe kan overlates til andre, du må greie det selv. Der mange står sammen blir man sterke. Der ingen er ute etter å ta andre, dømme, vite bedre, forstå best, så kan man komme gjennom hva det skal være.

Men det handler også om fortida. For enhver generasjon må gjøre sitt beste for å bistå de som kommer etter. Endringsårene ble spådd ved år null. De syv første, som var med på å bygge verden opp igjen etter katastrofen, sørget for å etterlate seg et apparat som skulle bistå folket dersom det verste skulle skje, at opprørerne ville lykkes med sitt forsett.

Der generasjoner jobber sammen for en god verden, der mennesker kan utvike frie jeg ved siden av hverandre, uten å skulle bestemme over andre, der har sivilasjonen en mulighet for å lykkes, tror jeg.
Fiksjon-Spenning. Hva vil du med denne serien Randi? Dette er den sjette boka. Du planlegger mange flere.Det er en serie om menneskers gang gjennom historia. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever våre liv. Det har en betydning, for her og nå, og for de sim kommer etter oss. Som menneskehet startet vi jordelivet med et mål, Kjærlighet skulle implanteres i det jordiske univers. Det virket så lett, men det viste seg å være veldig vanskelig. Folk vil ha. De vil bestemme over andre. I det ligger det sporer til problemer. Det ble der også. I Budhismen eksisterer det en drøm om Kalpa treet. I Abraham religionen har vi Paradiset, Edens hage.

Det kan ikke være en drøm om noe som var. Jeg tro at det er noe vi skal skape. Det håper jeg for jordas skyld, denne blåe vakre planeten, at vi klarer.Det blir nesten noe litt religiøst over dette?Ja, serien handler ikke om religion. Det er et sosialt eksperiment på et vis. Verden bygges opp bestående av syv verdensdeler. En åttende verdensdel inneholder en flik av alle. .Hele verden styres som et demokrati med en felles lov for alle. Denne loven ble skapt av de mennesker som var med på å bygge verden opp igjen ut fra en plan om at disse ødeleggelsene aldri skulle få skje igjen.

Det er ingen religion. penger er ikke viktig. Det er en veksel for en arbeidstime. Alle tjener det samme uansett yrke. Det er et folkevern som ivaretar natur, dyr og mennesker. Det eksisterer ikke fengsler. Folk er frie. Men ingen får bryte loven.

Så hvorfor gjør folk opprør?

Det er spørsmålet jeg håper at serien skal gi svar på.
Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi

Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper

Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er stor leder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.