Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi, Vi sank i hav. Fjerde bok i serien. Kjøp nå!


Fantasy-Litteratur,
Serien Liber Mundi,
Vi sank i hav,
Science Fiction,
Spenningsbøker,
Fremtidskrim,
Forfatter R.R. Kile

Fantasy-Litteratur. Kjøp Vi sank i hav!Fantasy-Litteratur. Den spennende handlinga foregår 7000 år frem i tid. Reikin og hans venner i Konglomeratet reddet opprørernes kloner fra en vulkanrammet by. Opprørerne vil ha dem tilbake. De skyr ingen midler. Bli med på eventyr. Dette er fremtidskrim. Handlinga foregår 7000 år frem i tid. Det er Science Fiction og Spenning. Boka er skrevet av forfatter. R.R. Kile.


Fantasy-Litteratur, Vi sank i hav, 4. bok i serien Liber Mundi. Forfatter R.R. Kile


Fantasy-Litteratur. Serien Liber Mundi, Fire bøker utgitt Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav. Forfatter R.R. Kile
Fantasy-Litteratur. Serien Liber Mundi, Fire bøker utgitt Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav.

Fantasy-litteratur. Da vår verden var ødelagt gikk en ung mann, som fortsatt var elev i videregående, ut i verden. Han forlot sitt hjem etter at han fant dem alle brutalt drept på gården der de bodde. I fire år gikk han gjennom helvetes forgård. Det var sult og død overalt, vanskelig å finne mat og vann. Mennesker drepte hverandre og ble endogtil kannibaler for å overleve. Rangnarok. Det hadde slått til, det som den norrøne mytologien hadde fortalt om.

Reinulf overlevde.

Han kom til et sted som var fruktbart over det man kan forestille seg. Det fantes ikke et menneske der, som en Edens hage. Stedet besto av to daler som han kalte Klosterdalen og Kildedalen. For å komme fra Klosterdalen til Kildedalen måtte du enten gå over høye fjell, eller du kunne ta deg gjennom ei hule. Han kom først til Klosterdalen, som ble kalt slik fordi det lå hus der og en bygning han tenkte seg måtte ha tilhørt et kloster.

I Kildedalen var det en kilde.

Den kastet vann i været som et springvann. Fra Dalene ble den nye verden bygd opp igjen, den verden serien Liber Mundi handler om. Folk knyttet hender og bygde, de forbrødrede hender, Klosterdalens merke. Kampen sto mellom de som ville bygge en fri verden med kjærligheten som fundament, og de som ville gjøre mennesker til slaver i et hierarkisk system med en hersker på toppen. De gode vant, de forbrødrede hender.

De bygde en verden der de ville gjøre alt for at et nytt Ragnarok ikke skulle bli mulig.

Derfor lagde de Planen. Der ble alt skrevet ned som den tidas mennesker mente var årsaken til at det hadde gått mot en katastrofe. Det ville bli forbudt i den nye verden. Ut fra Planen ble loven utformet med det mål at kjærlighet skulle være målet for all virksomhet i samfunnsinstitusjonene. Kjærlighet kan ikke kreves, alle vil ha den, men den må gis. Verdens idealer skulle tuftes på frihet.

Religion

Verdens undergang. Søsken hadde stått mot søsken, foreldre mot unger og omvendt, folk mot folk i meningsløse myrderier. Tanker rundt religion hadde splittet opp grupper av mennesker og startet grobunn for hat og segregering. Det ble besluttet at religion ikke lenger skulle ha noen plass i samfunnet. Det ble en privatsak. Unger skulle ikke forkynnes for og de skulle ikke lære om religion i skolen. I stedet skulle det fokuseres på selvutvikling.

Dalene hadde alt.

Verden hadde ingenting. Alt måtte bygges opp igjen. Dalene bidro, men de ga ikke den kompetanse de selv hadde ut til verden. Det ble bestemt at språket skulle være det samme overalt. Valget falt på engelsk som var det språk de fleste behersket. Det var stadige kamper mellom de som ville gjøre folk til slaver og impulsen fra Dalene. Da denne til slutt ble vunnet av frihetens folk, fortsatte de lange gjenoppbyggingsårene.

En åttende verdensdel ble opprettet, Konglomeratet.

I flateinnhold var denne like stor som resten av verdensdelene, men den besto kun av Dalene. Der levde folk som representerte hele verden. De som ikke hadde verv der, flyttet ut til den verdensdel forfedrene kom fra, for Konglomeratets oppgave var å holde fortida levende slik at det som hadde skjedd aldri skulle gjenta seg. Verdensdelene organiserte seg som de ville, men alt som gikk i mot Planen ble stanset.

Tida ble inndelt i de lange gjenoppbyggingsårene.

Deretter kom leveårene. De skulle avsluttes av endringsårene. Det var spådd at det da ville skje et nytt opprør. Da skulle den endelige kampen mellom Maktfolket og Frihetens folk, stå. Det er denne kampen serien Liber Mundi handler om. Dette er Fantasy-Litteratur, Science Fiction, spenning. Handlinga foregår 7000 år frem i tid. Unn deg litt spenning! Bli med på eventyr!

Norsk Science Fiction, Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim, Serien Liber Mundi
Fantasy-Litteratur, forfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi, Vi sank i hav.

Vers om Fantasy-litteratur, Natur. Vil du lese flere vers, klikk på bildet!
Neste bok i serien er under utarbeidelse. Den har arbeidstittel, Den røde steinen.
Reikin, bokas hovedperson, har bosatt seg i ødelandet i Konglomeratet sammen med sammen med sin kone og lille datter. De orket ikke å bygge opp igjen hjemmet sitt i Liljedalen, Reikins barnsdomshjem. Tre gode venner ble drept der, deres løvinne ble skadet. Livia venter tvillinger.

Eilin kontakter Reikin. Hennes mann, Hendti, Konglomeratets el-råd har ikke latt høre fra seg. Hun er engstelig. Hendti har det med å forsvinne i lange perioden for å forske, men han pleier å holde kontakt med sin kone. Dagen etter har Hendti fortsatt ikke dukket opp. Reikin forsøker å finne ham. Både han og sønnen hans ei skadet.

Han har røpet adressene til både klonene og Reikin. Da Reikin tar seg ut til Ødelandet, finner han huset ramponert, Det er blod i snøen. Dattera og barnevakten er forsvunnet. Det blir en veldig jakt, et kappløp med tiden.


Unn deg litt spenning. Bli med på flere eventyr.


Norsk-Science-Fiction, Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim, Serien Liber Mundi
Norsk-Science-Fiction

Hvis du som forfatter skulle si noe om disse bøkene, hva ville det være?

Jeg skriver denne serien fordi jeg tror innholdet er viktig. Oversatt betyr Liber Mundi, verdensboka. Det er en storslått tittel. Så storslått er den ment å være. Jeg skriver fordi jeg vil være en stemme i verden, forsøke å forstå hvordan vi kan bygge kjærlighet inn i institusjonene uten at det skal bli et godhetstyranni.

Det er store ord. Hvordan har du tenkt at folk skal lese disse bøkene?

Det er spenningslitteratur. Samtidig er det en kamp mellom det gode og det onde.

Hva er godt og hva er ondt?

Jeg ser på de gode som de som vil gi frihet til alle innenfor en vedtatt lov, og de onde er de som vil bestemme over andre, og som vil gjøre andre til slaver av sin vilje.

Du har gitt ut 5 bøker. Det skal bli 24. Bør de leses i rekkefølge?

Det kommer an på hvor interessert du blir i den overordnede fortellinga, men hver bok avsluttes og kan stå alene. Dersom du kun vil ha spenning, anbefaler jeg at man begynner på bok 2, Alene. Den første boka er lang da jeg har godt i ei klassisk felle og tatt med alt for mye om den verden jeg prøver å beskrive. Det er mer som en introduksjon til hvordan det hele begynte. Den kan ventes med og eventuelt droppes. Men det å lese den vil nok bidra til en større forståelse for bøkenes hovedpersoner og den overordnede handlinga. Serien handler mye om å utvikle seg som menneske, og det er i hvert fall hensikten.