Fantasy, forfatter R.R. Kile



Fantasy,
Norsk Fantasy forfatter R.R. Kile,
Serien Liber Mundi,
Norsk Science Fiction,
Spenningsbøker,
Fremtidskrim.


 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper





Fantasy, Serien Liber Mundi



Fantasy. Serien Liber Mundi, skal bestå av 24 bøker. Til nå er fem av disse utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø. Sjette bok er under utarbeidelse under arbeidstittel, Den røde steinen.

Dette er Spenningsbøker og fremtidskrim, et fantasiunivers skapt av forfatter R.R. Kile. Vår verden er ødelagt i et Ragnarok der folk dreper folk, venner dreper venner, slekt dreper slekt, og jorda går av hengslene. Verden bygges opp igjen. Vi skal ut på ei reise 7000 år inn i fremtida. Det er hyggelig om vi slår følge.



Fantasy, Forfatter R.R. Kile



Norsk Fantasy forfatter, R.R. Kile, Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi, Norsk Science Fiction, Spenningsbøker, Fremtidskrim.
Norsk Fantasy, Forfatter R.R. Kile.

Forfatteren er utdannet, førskolelærer, lærer, leksolog og har Cand Ed fra UIO. Hun har et dypt ønske om å bidra til å endre verden. Derfor valgte hun å bli pedagog. Ungene er fremtida. Det er der endringa må skje.

Forfatteren vokste opp på Lambertseter i Oslo. For tida bor hun på Saltnes i Råde sammen med sin ektemann. Hun har tre døtre og fire barnebarn. Helt fra hun var lita har hun laget historier. Som pedagog har hun diktet, skrevet fortellerstoff, selvlagde eventyr og teaterstykker for elevene.




Forfatteren har skrevet på serien Liber Mundi i mange år.


En Fantasy fortelling som er planlagt å skulle bestå av 24 bøker. Da hun forsto at hun ville ha skrevet den samme fortellinga uansett i hvilken tidsperiode hun hadde lagt den til, det være seg steinalder, historisk tid eller ei tenkt fremtid, valgte hun å skrive for utgivelse. Dette er Fantasy og Science Fiction og ikke minst Spenning og fremtidskrim,


Fantasy


Dette er fantasy. Langt inn i fremtida begynner en endelig kamp mellom det onde og det gode. I serien betraktes det onde som de folk som vil gjøre mennesker til slaver for sin vilje, et hierarki med en hersker på toppen. Det gode er de som vil la folk leve sitt liv i frihet innenfor loven, et samfunn tuftet på kjærlighet og en vilje til å ta vare på hverandre og den jorda vi bor på så det som skjedde aldri skal kunne skje igjen. Spørsmålet er hele tida: Hvordan kan vi bygge en god verden? Det er et høyaktuelt tema med de utfordringer verden står overfor i dag. Kriger, konflikter, økende grad av vold og terror….

Fantasy, Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi, Vi sank i hav.





Sjette bok i serien Liber Mundi, Den røde steinen ble publisert 15.03. 2023 på Kilden Forlag.







Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Fiksjon-Spenning, Serien Liber Mundi, Den røde steinen.






Konglomeratet vil aldri få fred for opprørerne så lenge de har klonene boende hos seg.

De vet det alle, men det er ingenting de kan gjøre med det. Men som Reikin leser i kista, så ville det ikke ha hjulpet om de ikke var der, om de ikke var blitt skapt en gang, for endringsårene ville ha kommet uansett. Opprørerne vil ha verdensherredømmet. De står til kamp mot det bestående, vil ha endring, og de forstår ikke at endringen ikke vil bli til det bedre.

Igjen har de kommet seg inn i Konglomeratet. Ved trusler og vold tiltvinger de seg adressene til Reikin og klonene. Livia, Reikins kone, venter tvillinger. Det verst tenkelige skjer. Det er ikke til å bære for noen. Aldri noensinne har Reikin blitt så hardt prøvet. Han tvinges til å stå oppreist, finne løsninger. Konglomeratet jobber for at tvillingene skal ha det bra.

En dramatisk kamp begynner. Bli med på eventyr. Det står om å redde verden.

Sagt om boka:

Den er nesten litt i overkant spennende. Konglomeratets hemmeligheter åpenbares på en helt annen måte enn tidligere. De som levde i fortida tilrettela for de utfordringer fremtida ville bringe. Historia tar noen overraskende vendinger, Den eldste klonen er blitt 11 år, går mot 12. Tross sin unge alder er det hans briljans som redder dem alle.




Boklansering


Endelig er den ute. Det føles som en fødsel, som om jeg har gitt fra meg noe følsomt og dyrebart. Hovedpersonen står overfor utfordringer som det er vanskelig å tenke seg at det er mulig å klare. Utfordringa har vært å være ekte, si det nødvendige, men ikke for mye. Det som skjer er det som finner sted. Flere har sagt til meg at det kan ikke skje sånn, men det gjør det. Om det er unaturlig eller ikke, om det passerer logikkens lover, det skal jeg ikke uttale meg om. Mennesker følger ikke logikkens lover, vi er frie.

Denne friheten er det essensielle i boka. Den handler om frie mennesker som sammen forsøker å løse problemer. Det handler ikke om å ta hverandre, men om å bistå hverandre. Opprørernes forbrytelse har vært for stor. Nå skal de tas ut, men hvordan. Jeg har gått mange runder med meg selv, lyttet til råd og innvendinger. Slik som dette ble det. I Konglomeratets skjebnetime fletter fortida seg sammen med nåtida. Da jeg leste gjennom boka for nestsiste gang, gråt jeg som en unge . Jeg var meget berørt. Mitt håp er at jeg skal klare å berøre dere lesere også. Ta godt i mot denne røde steinen. Den gleder seg til å danse med dere.






 • Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
 • Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper









Du har kommet til bok 6, Randi? Har du fått til det du har villet med denne boka?

Jeg håper det. Hovedpersonen blir plassert i en håpløs situasjon som det ikke er mulig å komme ut av det. Han må finne en løsning, vokse utover seg selv, være et helstøpt menneske som fortsetter å gjøre det rette uansett. Det umulige innebærer at det nettopp ikke er mulig. Skjebnen spør ikke om hva du tåler. Jeg håper å vise hva han gjennomgår på en slik måte at leseren kan oppleve det med ham, at det blir troverdig og ekte. Verden trenger mennesker som kan bære verden på skuldrene, som er Herkules som ikke slipper uansett, for da har vi ingen verden lenger.

Livet handler mye om å vokse, om å ta ansvar.


ikke bare for det nære, men også for helheten, den lille verden og den store. Jeg synes at han klarer det. Personlig har jeg lett for å snakke om idealer. Jeg vil at mennesker ikke bare skal tenke på seg selv, men ta vare på helheten, I vår verden er det mye fokus på det egne, om å realisere seg selv, Men verden er mere enn det. Det handler mye om å kunne se utover seg selv, se helheten for at alle skal ha det bra.

Reikin blir virkelig satt på prøve på flere plan, forst på det personlige plan, så på det det som er større enn det personlige. For første gang er det han som leder en hel operasjon. Å være med selv er lettere, enn å være den som bærer det totale ansvaret for at ingenting glemmes. Det han lærer er at han ikke misunner lederen av verdensrådet Rhettfinn.

Alt kan gå galt, kan glippe, men han ror det i land, Jeg håper at leseren gjennomlever en rystende sjelsettende opplevelse på flere plan. Da har jeg lyktes. Jeg har ikke svaret. Det er det dere som leser som har. Lykke til på reisa. Så vil jeg gjerne vite om jeg lyktes i mitt forsett.


Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi

Femte bok i Serien Liber Mundi, Lysglimt på snø, ble utgitt 30.01. 2023 på Kilden Forlag.






Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, serien Liber Mundi





Livia har insistert på at hun og Reikin skulle flytte til hans barndomshjem i Liljedalen. Hans foreldre ble grusomt mishandlet på den plassen så de døde av det. Selv fant han en død mann uten øyne hengende oppspikret i et tre. Mye har vært tøft i deres liv derfor jager de spøkelser. Liljedalen ligger langt fra Konglomeratet. Livia har aldri ønsket å bli boende i Dalene. Hun har alltid lengtet ut.

Reikin er kistebærer. Det forventes at han stiller på rådsmøter i Kildedalen. Livia er høygravid. Hun velger å bli igjen hjemme, mens han drar på møtet. Han mottar underlige meldinger fra henne. Han tenker at det er fordi hun skal ha barn. Da hun skriver at hun har glidd og falt og tenker seg til legen for å sjekke ungen, tar han kontakt. Hun svarer ikke. Det gjør heller ikke de to sikkerhetsvaktene, Ordelia og Grolin, henholdsvis husholder og gartner.

Reikin og de tre klonene som bor i Konglomeratet er blant opprørernes mest ønskede. Da han kommer hjem, finner han huset i uorden. Det er spor av blod. En dramatisk jakt begynner. Bli med oss på eventyr, langt inn i fremtida et sted.

Sagt om boka.


Den er litt i overkant spennende og tar noen overraskende vendinger. Det er sorg, overraskende død, men ingen mulighet til å dvele ved det. Liv står på spill, et barn skal bli født, våre hovedpersoner skal bli foreldre. Følelsesmessig er den sterk samtidig som den ytre handlingen krever sine helter.









Boklansering


Det er alltid et endelig. Denne boka var planlagt for et år siden, men det tok lang tid grunnet corona og long covid. Da jeg endelig fikk den prøveinnspilt som lydbok tok det lang tid å få lyttet på den så jeg kunne få tilbakemeldinger. Boka er full av følelser, slit over evne. Det var krevende å få det til så det ikke skulle bli klynking, men vise utvikling, vekst og det ekte slik at følelsene skal kunne slå inn i leseren som noe som gjør mer enn å fenge, men gir en total tilstedeværelse og en ekte forståelse. Jeg håper jeg har lyktes. Der vil dere som lesere sitte med det endelige svaret.

Jeg pustet lettet ut da jeg kunne gi den fra meg, få den lagt ut og gå ut for å feire. Det var høy adrenalinføring. Overføringa av lydboka tok to dager med avbrudd, før jeg fant et hus med raskere overføringshastighet enn det vi har. Nå ligger den ute og mesker seg blant andre bøker. Jeg håper ikke den er ensom, men finner hoder og hjerter som kan gi den liv.


Fantasy, Science Fiction, Fremtidskrim, feiring av at en Ebok og en lydbok har sett dagens lys. Lysglimt på snø, Femte bok i serien Liber Mundi. De andre bøkene er Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav,
Fantasy, Blomster og middag på restaurang. Feiring av at en bok er blitt til



Du har kommet til bok 5 Randi, er du fornøyd.

Jeg er veldig fornøyd. Helten er blitt 26 år og venter sitt første barn. Det er en dramatisk historie. Enten vil han falle sammen eller så vil han bli voksen. Det er en problematikk jeg er opptatt av. Når blir menn voksne? Hva er det som forårsaker det? Når blir de det?

Hva tror du det er som forårsaker det?

Livets prøvelser kanskje, og hvordan man responderer på dem, hvordan man klarer seg. Det må ikke bli så tøft at man ikke klarer å klatre opp igjen. Livet kan være en hengemyr av utfordringer som er alt for vanskelige å takle.

Hva er det å være voksen?

Det er et vanskelig spørsmål. Det handler mye om ansvar, om å våge å stå i det som er sant, gjøre det rette selv når det har en pris. Følge idealer som en har internalisert, gjort til sine. Dette kan være lett så lenge ikke livet biter. Da er gjerne fine ord i festtaler. Det er først når man er prøvet i livets hjul, at man vet hvem man er. Og da kommer det an på hva man gjør med det. Ingen er perfekt, men vi kan prøve å være den beste oss.

Hvilken betydning har denne boka?

Den har en stor betydning. Verden trenger voksne mennesker som setter de utfordringer verden stiller først, som kan stå i sannheten og gjøre det rette, gi alle folk plass, en for alle og alle for en. Vi har en krig i Europa. Et land har angrepet et annet. Slik jeg ser det er det den største forbrytelse noen kan begå. Det må en gå til kamp mot uansett konsekvenser. Hvis ikke mister man sin menneskelighet. Det handler ikke om penger, farer, men om det å være et ekte menneske.

I Iran dreper myndighetene jenter for å vise hår. Det er helt absurd. Man fengsles for å danse. De som elsker hverandre får ikke vise hverandre nærhet, kysse. Folket nekter å være med på dette religiøse tyranniet. Det blir de dømt for, drept ved henging. Disse små sorte mullaher kaller det krig mot Gud. Det er en galskap i menneskesinnet som det ikke finnes maken til.

I IAfghanistan har Taliban fått ta makta. Kvinner har ingen rettigheter. Verden kan ingenting gjøre. De må selv stå opp for hvordan de vil ha det i et land. Det gjør Iran. De trenger hjelp.

Hvordan kan disse utfordringer finne en løsning ved å lese boka du har publisert?

Ikke en løsning, men ved å influere på hvordan vi vil være mennesker, om vi vil være ekte og sanne, velge å gjøre det rett. Det er en krig i verden slik jeg ser det, en krig mot griskhet, mot løgn, vold og urett. Noen mennesker tror de har rett til å bestemme over andre. Den krigen må vi vinne dersom alle mennesker skal kunne leve på jorda og ha det godt her.

Mitt ønske er at mange skal lese den så den ikke blir ensom, men kan får liv i menneskers hoder og hjerter. Jeg ønsker den en god reise.






Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi, Kilden Forlag






Fjerde bok i Fantasyserien, Liber Mundi, Vi sank i hav, ble utgitt 08.12.2020 på kilden Forlag.




Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi




Fantasy


Fjellvokterne har eksperimentert med organdyrking og kloning i en protest mot forbudet i verden. Konglomeratet kom over en slik opprørscelle, og har tatt disse ungene med seg hjem. To av disse vokser opp hos slektninger. Den tredje klonen har man ikke klart å finne opphavet til.

Ungene er sterkt ønsket av opprørerne. En dag tar en av dem seg inn i Konglomeratet ved å utnytte Peddis kunnskapstørst om temaet. Ved å true hans nyfødte sønn på livet, får de med seg Reikin, Peddi og Peddis kone, samt ungene, ut av Konglomeratet.

Reikin kan for all del ikke tillate at noe skjer med spedbarnet. Han planlegger for flukt, men det viser seg å bli svært krevende. Opprørerne har lagt en strategi der det angivelige skipet de har fløyet, styrter og brenner opp. Alle antas døde da deres DNA er etterlatt på styrtstedet.

Reikin må finne en utvei, redde dem alle. Selv er han opprørernes mest ønskede, ikke levende, men død. Dette er en kamp for livet. Fantasy og spenning.

Sagt om boka:

Den har mange overraskende partier, er tung av spenning og avslutningen kommer uventet. Det er mange svar en ikke får. Hovedpersonene kan ikke ordne alt. De har overlevd, og de trenger tid til nærhet, kjærlighet.








Boklansering:


Boka har har ligget klar lenge. Den var ment å komme ut i oktober, men nå ligger den i forkant av jula. Det er å håpe at mange da har tid til å titte inn i den, bli med inn i en fremtidsvisjon der målet er å beskytte verden mot de som vil gjøre verden til slaver av sin vilje. Opprørerne har planlagt at de tre klonene skal få en viktig rolle i det fremtidsunivers de planlegger. Det håper konglomeraterne også, men da på deres side. En verden der friheten rår, der kjærligheten er målet, en god verden for alle.







Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Serien Liber Mundi, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Spenningsbøker, Fremtidskrim. Norsk Fantsyforfatter R.R. Kile
Fantasyforfatter R.R. Kile. Fjerde boka i serien Liber Mundi er gitt ut. 08.12.2020.



Du Randi har sagt at bok 4 har ment noe spesielt for deg.

Ja, den gang jeg begynte å skrive serien bestemte jeg at når jeg hadde kommet til bok 4, skulle jeg begynne på ei ny serie med ei kvinnelig hovedrolle.

Hvorfor etter bok 4?



I serien Liber Mundi er det en prolog som handler om tida etter at verden ble ødelagt. Det som skjedde da, dannet grunnlaget for den verden serien handler om. Den nye serien skal handle om nettopp ødeleggelsene, det som skjedde den gangen ved år null da verden ble ødelagt. Derfor er det nå på høy tid at den serien ser dagens lys.

Hva skal serien hete?


Det har jeg ikke bestemt enda. Jeg har to forslag som jeg går rundt og tygger i. Det ene er Manus Fraternitas, Det andre Domum Amoris. Jeg får se hvem jeg endre opp med. Hovedpersonen skal helte Kassandra, tror jeg. Jeg har selvsagt skrevet alle tolv bøkene i hodet allerede mange ganger. Nå må jeg kle dem i ord på en fornuftig måte.

Hva skjedde den gangen da?


Vår norrøne mytologi beskriver det som et Ragnarok der alle sto mot alle. Ikke noe ble det samme igjen. Noen overlevde. De fant sammen, noen for å gjøre folk til slaver i et hierarkisk system av overlevelse, andre for å leve i frihet sammen, hindre at det som skjedde noen gang skulle skje igjen.

Det høres ut som tøffe tider.


Veldig. Det er vanskelig å beskrive det på en troverdig måte. Vår tid i dag er et skremmende scenario. Det ligger et meningshysteri over land og folk. De som mener riktig er de gode. I dette ligger det et farlig element av segregering og inndeling i de og vi grupper. Selv mener jeg at vi bør dømme folk etter deres faktiske handlinger og sannheten i handlingsrekkene. Vold er helt forbudt. Jeg grøsser litt når jeg tenker på denne serien, som har fått den ambisiøse tittelen Liber Mundi. Jeg Er ikke lenger så sikker på at min visjon ikke kan skje, ikke fordi at noen trykker feil på knappen, men fordi folk flyr i strupen på hverandre. Det er skumle tider.

Hva skjer da? Hvordan klarer folk å bygge verden på ny?


Reinulf, prologens hovedperson vandrer gjennom et helvete av lidelser. Han kommer til et fruktbart land helt alene. Der er det en kilde som aldri går tør, eller et springvann som spruter vann til værs. Han finner ingen andre der. Plutselig står han med det eneste som teller i den nye verden, mat og vann. Derfra bygger de verden.

Men andre flokker seg også sammen. De dreper og plyndrer, lager en hær som skal sikre dem makt.

Inn i dette virker Kassandra. Hun har overlevd. Nå må hun klare seg i denne galskapen. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt. Det er bare å håpe at det finnes en leserkrets der ute som vil bli med meg inn i denne fiksjonen.

Vi vet at de klarer seg. Det er serien Liber Mundi et bevis på.


Ja, der foregår handlinga 7000 år frem i tid. De, som ville ha frihet for alle, seiret. Opprørerne gjør opprør mot denne friheten. Det eksistere nemlig en lov. For i tida rett etter ødeleggelsene ble det.laget en plan for at dette som hadde skjedd, aldri skulle skje igjen. Den danner utgangspunktet for Loven. Loven voktes av lederne fra alle verdensdeler, men særlig Konglomeratet har et spesielt ansvar.

Hva er dette Konglomeratet?


Det er de mennesker som kom dit under ødeleggelsene og som bygde verden opp igjen. Verdensdelen har det samme flateinnhold som andre verdensdeler, men den består bare av Dalene. Det er to daler kaldt, Klosterdalen og Kildedalen. Fra år null, som er det årstall da Reinulf kom til Kildedalen har de arbeidet for å redde verdens hjerte, ikke til ondskapen, men til kjærlighet. De holder fortida levende, altså vår tid, for å hindre en gjentagelse.

De i verden som vil ha slutt på det, som vil bestemme selv og ikke bli kvalt av fortidas erfaringer, blir til opprørerne. Der ligger det en evig kilde til konflikter.

Jeg bare sier velkommen inn til utfordringer, de samme vi har i dag, men i en tenkt sivilisasjon 7000 år frem i tid.


Har du en rekkefølge du mener bøkene bør leses i?


Dette er spenningsbøker. Den første boka, Kistepakta er lang. Den inneholder mye informasjon om den verden jeg har skapt, folkene i den, styresett. Det kan være litt slitsomt kanskje, mange personer og navn. Dersom man er ute etter ren spenning kan man begynne med bok 2, Alene. Hvis man blir interessert i den overordnede historien og menneskene i den, så kan det være lurt å lese Kistepakta. Hver historie er avsluttende og alle bøkene kan leses som nettopp det, ei historie.


Hvilken bok synes du selv er mest spennende?


Jeg synes alle er like spennende. Dette er et tema som interesserer meg, og jeg leser bøkene mine og blir berørt hver gang. Det høres selvdiggende ut, men sånn er det ikke. Jeg leser ofte bøker mange ganger. Men det er klart at når du skriver om det som interesserer deg mest så virker det inn på deg, på følelser og tanker. Håpet er at bøkene også skal ha evne til å berøre andres hjerter og vekke verdener og tanker i mange hoder.







Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi, Fantasy





Tredje bok i Fantasy serien, Liber Mundi, Ei løvinnes hjerte, ble utgitt 12.08.2020 på Kilden forlag.


Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi, Ei løvinnes hjerte. 3. bok.

Fantasy

Ei løvinnes hjerte handler om mennesker som forsvinner, blir borte fra systemene. Reikin og Livia har konspirert med Kobin for å hjelpe ei jente han er interessert i med å finne mora som har vært forsvunnet lenge. Da Kobin, som er sønnen til Konglomeratets sikkerhetsråd, også forsvinner, blir det en vill jakt.

Reikin og Livia befinner seg plutselig midt i skuddlinja, og de fatter ikke hva som foregår.

Det er det ingen som gjør. Dette er ei jakt for å finne Kobin samt nøste opp i hvorfor motstanderne bærer fjellfolkets signatur, samtidig som de ikke later til å stå i mot Konglomeratet. Kobin har opplevd store traumer. Han kan umulig være med på handlinger der hans egen tvillingsøster er truet på livet. Ingen forstår noenting. Science Fiction, dette er fremtidskrim. De må bare takle utfordringene. Verden avhenger av det.

Sagt om boka: Spenninga tar seg opp. Slutten kan røre en til tårer.





Boklansering.


Boka har vært planlagt utgitt lenge, men har av ulike grunner blitt utsatt. Det er derfor en lettelse at den nå endelig ligger ute og er klar for salg. For forfatteren har den ligget som en mare gjennom hele sommerferien, men nå er den her. Det er enhver forfatters drøm at ordene mellom permene skal bli til liv i leseres hoder og kanskje også berøre noen hjerter. Det håper hun den vil.






Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Forfatter R.R. Kile




Som Randi sier om boka.

Den handler om kjærlighet og tvil. Om den verste usikkerhet. Er det mulig at en av de personer du elsker mest kan være en forræder som forsøker å drepe deg, som er med på å ødelegge alt du står for. Gutten, som har forsvunnet, har gjennomlevd umenneskelige lidelser. Han så sin elskede bli mishandlet og drept. Siden ble han mishandlet på det groveste av kvinne han trodde var mora hans. Livia opplevde det samme, men hennes kjæreste overlevde. De overlevde begge.

Hva gjør slike opplevelser med mennesker?

Hun har selv opplevd å bli gjengvoldtatt på det groveste. Hun vet. Nå håper hun at hun klarer å skape disse personene på en slik måte at de får liv.

Dette er Fantasy, men det kunne like godt ha skjedd i dag. Det er Science Fiction, men i dag er det meste mulig. Om verden en dag lå øde for våre føtter er spørsmålet , hva skal vi gjøre med verden. Vi har en unik sjanse til å bygge den bedre.






«Denne boklanseringen har vært litt mer spennende enn jeg ville ha ønsket meg», sier hun. «Det blir ingen hvil. Jeg er i full gang med å ferdigstille neste bok i serien, Vi sank i hav.»



Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-FreFremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi



Andre bok i Fantasy serien, Liber Mundi, Alene, ble utgitt 20.06.2019 på Kilden Forlag







Alene handler om Reikin Jernstein. Han befinner seg plutselig i en gigantisk flom. Det gjelder å overleve, redde medmennesker. Ved det starter et gigantisk opprør mot Konglomeratet, det bestående samfunn. Reikin befinner seg plutselig helt alene i en kamp på liv og død for å redde de mennesker han bryr seg om.


Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantsy, 2.bok i serien Liber Mundi,







Sagt om boka: Den er spennende fra første side og spenningen holder seg gjennom hele boka.












Forfatteren dro rett på ferie med sin familie. Hele ferien ble en eneste lang feiring. Hun elsker natur og blomster, en natur det er vesentlig å ta vare på.

Boklansering


Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, R.R. Kile



Som Randi sier, om boka:

«Jeg håper den får liv i mange hoder og at den vil snakke til mange hjerter. Med så mange utfordringer i verden, er de tanker den bringer frem vesentlige for hvordan vi tar vare på jorda og menneskene som bebor den, Tellus den blå planeten. Hver dag står frie mennesker opp med et valg. De kan velge å gjøre godt. Mitt ønske er at denne fiksjonen aldri skal bli til virkelighet. Som menneskehet må vi ta hverandre i hendene å bygge en god verden sammen. Handlinga foregår i Konglomeratet, den åttende verdensdel. Deres merke er de forbrødrede hender, vist ved et handtrykk.»


Det er ei lykke å få ferdigstilt arbeidet, få slappe av, feire og nyte. Det er mange flere bøker som skal ferdigstilles. Men akkurat nå er det hviletid og drømmer om det jeg skal skape.


Lykke


Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy




Første bok i den Fantasy serien Liber Mundi, Kistepakta, ble gitt ut 08.12.2018 på Kilden Forlag.


Kistepakta handler om Reikin Jernstein, en ung gutt som finner et lik i et tre. Ved det eskalerer en rekker hendelser og han befinner seg i en kamp på liv og død.

Sagt om boka: Den er spennende, men den har enkelte langdryge partier i begynnelsen. Når den først blir spennende greier en ikke å legge den fra seg.



Fiksjon-Spenning,Fremtidskrim-Fiksjon, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi. Første bok, Kistepakta.



Fantasy, Kistepakta initierer endringsårene.

Verden er ikke lenger som den var. Alt er endret. Det betyr at alle må lære seg til at ingenting er slik en trodde, En kan ikke lenger følge sedvanen. Da kan en bli lurt Skal man seire i endringsårene må man være våken, se med nye øyne. Nettopp det er det en ung mann fra Liljedalen kan. FOr det er svært krevende for dem som sitter med makta i verden og se de endringer som seiler opp. Reikin hadde aldri før flydd på luftsykkel, aldri flydd med belte, eller opplevd Kildens magi. Dette er Fantasy, Science Fiction. Det er spenning.



Boklansering




Norsk Fantasy forfatter, R,R. Kile, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Serien Liber Mundi, Spenningsbøker, Fremtidskrim
Fantasy, Forfatter R.R. Kile


Det var blomster og feiring. En stor og etterlengtet dag. Boka var ute. Det er bare å håpe at den ikke seiler inn i en ensom vik der den blir liggende ulest.

Så mye arbeid med en bok, alle tankene som kan bli til liv i andres hoder. Det er målet for en forfatter. Ikke penger, ikke berømmelse, men at ordene får liv, ikke dør i en bølge av likegyldighet.

Som Randi sier:
Jeg sender deg alle gode ønsker kjære boka mi på din ferd ut i verden.









Feiringen fant sted på en tyrkisk restaurant med alt som hører med.

Det var taler, blomster og gode ønsker.




Lykke.




Fantasy, Bokutgivelse, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Serien Liber Mundi







Kommer i salg:

Bok 6 i serien Liber Mundi er under utarbeidelse under arbeidstittelen: Rundløper


Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, den røde steinen, bok seks i serien Liber Mundi.




Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er stor leder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.




Da er det bare å se frem til fortsettelsen.













Vers på bildet, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Fantasy, Norsk Science Fiction